Priser

Gjeldende fra 15. Januar 2021

Tilbudspriser

Bonus ved innbetaling med àkonto

Kr 20.000 Gir opplæring for kr 21.000,- Bonus kr 1000,-
Kr 25.000 Gir opplæring for kr 26.250,- Bonus kr 1250,-
Kr 30.000 Gir opplæring for kr 31.500,- Bonus kr  1500,-

 

Normalpriser

Type

Pris

Trafikalt grunnkurs, inkl. materiell, 14 timer kr. 1.250,-
Mørkekjørings demonstrasjon, 3 timer kr. 1.900,-
Moped minstepris – ekstra timer, kr 500 pr time kr. 6.300,-
Kjøretime / Vurderingstime Kl. B + Aut. 45 min. kr.    730,-
Kjøretime traktor kr.    950,-
Sikkerhetskurs på vei, trinn 4, 9 timer + 4 timer teori kr.  8.200,-
Sikkerhetskurs på bane, 3 timer + 1 time teori kr. 4.850,-
Leie av bil / traktor  v/førerprøve kr. 2.500,-
Kort til teoritest kr.     40,-
Kl. BE/Kode 96: 2 vurderingstimer 2.4/3.5 à 45 min kr. 1.450,-
Lastsikringskurs  kl BE/B96/T  2 timer kr. 1.100,-
Kl. BE/Kode 96: Sikkerh.kurs på vei 3 timer à 45 min kr. 2.175,-
Kl. BE/Kode 96: Leige av bil + henger til førerprøve kr. 2.500,-
Kjøretime, ekstra kr.    725,-

Gebyr i tillegg

Pris

Leie av NAF Glattkjøringsbane kr. 1.300,-
Teori Biltilsynet kr.    680,-
Praktisk prøve – Biltilsynet, kl. B kr.    1.180,-
Praktisk prøve – Biltilsynet, kl. BE og kl T kr.    910,-
Gebyr for førerkort kr 320,- + bilde kr. 80,- kr.    400,-
Gebyr – ikke møtt til kjøretime kl. B / kl. T/BE kr. 500,- / 600,-